ingyenes? Nézz ide: #wirebeltjobs

1. Adatvédelem egy pillantással

Általános információk

A következő megjegyzések egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor ellátogat erre a weboldalra. A személyes adatok bármilyen adat, amely személyesen azonosítja Önt. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információk az adatvédelmi irányelveinkben találhatók.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az ezen a weboldalon történő adatgyűjtésért?

A weboldalon az adatkezelést a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeiket a jelen adatvédelmi nyilatkozat „Megjegyzés a felelős szervről” részben találja.

Hogyan gyűjtjük az adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor közli velünk. Ez lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adat.

Egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek, amikor Ön a weboldalt látogatja. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint belép erre a webhelyre.

Mire használjuk az adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük össze, hogy a weboldal hibamentes legyen. Más adatok felhasználhatók felhasználói viselkedésének elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról ingyenes tájékoztatást kapjon. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha hozzájárulását adta az adatkezeléshez, ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Joga van továbbá kérni személyes adatai kezelésének korlátozását bizonyos körülmények között. Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz is.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha bármilyen további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban.

Elemzőeszközök és harmadik féltől származó eszközök

Amikor meglátogatja ezt a webhelyet, szörfözési viselkedése statisztikailag értékelhető. Ez főleg úgynevezett elemző programokkal történik.

Ezen elemzési programokról részletes információkat talál a következő adatvédelmi nyilatkozatban.

2. Tárhely

IONOS

Weboldalunkat az IONOS SE-nél tartjuk. A szolgáltató az IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (a továbbiakban IONOS). Amikor meglátogatja weboldalunkat, az IONOS különféle naplófájlokat rögzít, beleértve az Ön IP-címeit. Részletek az IONOS adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Az IONOS-t a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján használják. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy weboldalunk a lehető legmegbízhatóbban jelenjen meg. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének a) bekezdése és a 25. § B. bekezdése szerinti eszköz ujjlenyomat) alapján történik a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

megbízások feldolgozása

A fent említett szolgáltatóval rendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez az adatvédelmi törvény által megkövetelt szerződés, amely biztosítja, hogy weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak az általunk megadott utasításoknak megfelelően és a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.

3. Általános információk és kötelező információk

magánélet

A weboldal üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Ha használja ezt a weboldalt, különféle személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adat olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel (pl. E-mail útján történő kommunikáció esetén) biztonsági résekkel járhat. Nem lehetséges az adatok harmadik felek általi hozzáféréstől való teljes védelme.

Megjegyzés a felelős szervhez

Az adatkezelésért felelős szerv ezen a weboldalon:

Wire Belt Company Osterloh GmbH
körgyűrű 20
23923 Selmsdorf
Telefon: +49 (0) 38823 5445-0
E-mail: info@wirebelt.de

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együttesen dönt a személyes adatok feldolgozásának céljáról és módjáról (pl. Nevek, e-mail címek stb.).

tárolási idő

Amennyiben ebben az adatvédelmi nyilatkozatban konkrét tárolási időszakot nem határoztak meg, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja megszűnik. Ha Ön jogos törlési kérelmet érvényesít, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve, ha a személyes adatok tárolására egyéb, jogilag megengedett okunk van (pl. adózási vagy kereskedelmi jogi megőrzési időszak); ez utóbbi esetben az adatok törlésre kerülnek, amint ezek az okok megszűntek.

Általános tájékoztató az ezen a weboldalon található adatkezelés jogalapjáról

Ha hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdése vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdése alapján kezeljük, ha a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerinti különleges adatkategóriákat kezelünk. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatkezelés szintén a GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy az információkhoz való hozzáféréshez a végkészülékén (például eszköz ujjlenyomat útján), az adatkezelés szintén a TTDSG 25. § (1) bekezdésén alapul. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adatai a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, az adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján dolgozzuk fel. Továbbá az Ön adatait akkor kezeljük, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében jogos érdekünk alapján is történhet. Jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései az egyes esetekre vonatkozó jogalapokról nyújtanak tájékoztatást.

Az adatvédelmi tisztviselő

Cégünket adatvédelmi tisztviselővé neveztük ki.

FKC Consult GmbH
Annika Gambal
Eschenburgstrasse 5
23568 Lübeck
Telefon: 0451-400510
E-mail: datenschutz@wirebelt.de

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításhoz

Többek között olyan, az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban működő cégektől származó eszközöket használunk, amelyek az adatvédelmi törvények értelmében nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai ezekbe a harmadik országokba továbbíthatók és ott feldolgozhatók. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban az EU-hoz hasonló szintű adatvédelem nem garantálható. Például az amerikai vállalatok kötelesek személyes adatokat kiadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint érintett személy jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok hatóságai (pl. titkosszolgálatok) megfigyelési célból feldolgozzák, értékelik és állandóan tárolják az Ön adatait az Egyesült Államok szerverein. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Bármikor visszavonhatja beleegyezését. A visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem befolyásolja.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (21 DSGVO)

HA ADATOK FELDOLGOZÁSA A MŰVÉSZETRE VONATKOZIK. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO, JOGOK SZÜKSÉGESSEN, MINDEN IDŐBEN MEGSZAKÍTNI A SZEMÉLYES ADATOK PROBLÉMÁJÁT A KÜLÖNLEGES HELYZETBEN NYÚJTOTT okok miatt; EZT AZ EGYES RENDELKEZÉSEKRE ALKALMAZOTT SZERKEZETRE VONATKOZIK. A FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ MEGFELELŐ JOGI ALAPOKAT EZEN A PRIVÁCIAPOLITIKA TÖRTÉNIK. Ha bármilyen vitát igényel, nem fogunk hosszabb feldolgozást végezni az érintett személyes adatokkal, hacsak nem érhetjük el érdekeit, a jogait és a szabadságát, vagy a formátumot, a formát, azaz a formanyomtatványt. A JAVASLAT A 21 ABS 1 DSGVO MŰVÉSZETRE VONATKOZÓAN).

HOGY A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA A KÖZVETLEN HIRDETÉS MŰKÖDTETÉSÉHEZ, JOGALKOZIK MEG, HOGY A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL FELTÜNTETTEN VONATKOZJATOK KÖVETKEZŐ HIRDETÉS SZERINTI; EZT A SZERZŐDÉS SZERINT, HOGY KAPCSOLATOSAN KAPCSOLATOS KÖZVETLEN HIRDETÉSEKRE. KÉRDÉSEKEN A SZEMÉLYES ADATOKAT NEM HASZNÁLJA KÖZVETLEN HIRDETÉSEK SZERINTI HATÁSAINAK (AZ 21 PARA 2 DSGVO CIKK SZÁMÁRA).

Fellebbezési jog az illetékes felügyeleti hatósághoz

Im Falle von Verstoßen gegen Die DSGVO a Betroffenen und Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, a világon az Arbeitsplatzes of the Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az általunk az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során általunk automatikusan feldolgozott adatokat közönséges, géppel olvasható formátumban átadja Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok más felelős személy részére történő közvetlen továbbítását, ez csak a technikailag megvalósítható mértékben történik meg.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében, például megrendelések vagy megkeresések, amelyeket Ön, mint oldal üzemeltetőjeként küld nekünk, ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsora "http://"-ről "https://"-re változik, valamint a böngésző sorában található lakat szimbólumról. Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által számunkra továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, visszavonás és kijavítás

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretein belül Önnek joga van ingyenesen tájékoztatást kapni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, valamint szükség esetén jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Önnek jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebből a célból bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen A legjobb elérhetőség, a benevezés a Regel Zeit-ben van, ami meghal. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, az Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenes, kérheti az adatfeldolgozás törlését a törlés helyett.
  • Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, A sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, a statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung, a következő személyeken: Daten zu verlangen.
  • Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren és unseren Interessen vorgenommen werden. Solange nem látogatott el, a Wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung az Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer Personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten - von ihrer Speicherung abgesehen - Akkreditáció az Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung vagy a Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer észt természetvédelmi vagy jogász személytől származó aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Érdeklődési körök az Európai Unió tagjai közül mostantól eltérően.

4. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Cookies

Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik apró szöveges fájlok, és nem okoznak kárt az eszközben. Vagy ideiglenesen egy munkamenet (munkamenet-sütik), vagy véglegesen (állandó sütik) tárolódnak az eszközödön. A munkamenet sütik a látogatás után automatikusan törlődnek. Az állandó sütik addig maradnak az eszközén tárolva, amíg Ön maga nem törli őket, vagy a böngészője automatikusan törli őket.

Egyes esetekben a harmadik féltől származó cookie-k is tárolhatók az Ön végkészülékén, amikor belép oldalunkra (harmadik féltől származó cookie-k). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy Ön számára a harmadik fél vállalat bizonyos szolgáltatásainak (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához használt cookie-k) használatát.

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos sütire technikailag azért van szükség, mert a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (például a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más cookie-k a felhasználói viselkedés értékelésére vagy a hirdetések megjelenítésére szolgálnak.

cikk alapján tárolt cookie-k, amelyek az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, bizonyos kívánt funkciók biztosításához (pl. a bevásárlókosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) szükségesek (szükséges cookie-k). 6. (1) bekezdés f) pontja szerinti GDPR, kivéve, ha más jogalap kerül meghatározásra. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szolgáltatásainak műszakilag hibamentes és optimalizált nyújtásához szükséges cookie-k tárolására. Ha hozzájárulást kértek a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolására, a feldolgozás kizárólag e hozzájárulás alapján történik (a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdése és a TTDSG 25. § (1) bekezdése); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy csak a különféle esetekben tájékozódjon a sütik és a sütik beállításáról, bizonyos esetekben lehetővé teszi a sütik elfogadását, vagy általában kizárja és aktiválja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik letiltása korlátozhatja a weboldal funkcionalitását.

Amennyiben a cookie-kat harmadik fél cégek használják, vagy elemzési célokra, erről külön tájékoztatjuk Önt ezen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és ha szükséges, kérjük a beleegyezését.

Hozzájárulás a Borlabs Cookie-hoz

Weboldalunk a Borlabs Cookie hozzájárulási technológiát használja annak érdekében, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-k böngészőjében történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően dokumentálja. A technológia szállítója a Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (a továbbiakban: Borlabs).

Amikor belép weboldalunkra, az Ön böngészőjében egy Borlabs cookie kerül tárolásra, amely tárolja az Ön hozzájárulását vagy a hozzájárulás visszavonását. Ezeket az adatokat nem adjuk át a Borlabs Cookie szolgáltatójának.

Az összegyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, vagy a Borlabs cookie saját maga törlését, vagy az adatok tárolásának célja már nem áll fenn. A kötelezően előírt megőrzési időszakok változatlanok maradnak. A Borlabs Cookie által végzett adatkezelés részletei a következő címen találhatók: https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

A Borlabs cookie-hozzájárulási technológiája a cookie-k használatához szükséges, törvényileg előírt hozzájárulás megszerzésére szolgál. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

Szerver naplófájljai

Az oldalak szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek:

  • Böngésző típusa és böngésző verziója
  • A használt operációs rendszernek
  • hivatkozó URL-
  • Host neve elérésével számítógép
  • Idő szerverkérés
  • IP-cím

Ezen adatok más adatforrásokkal történő egyesítése nem történik meg.

Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 világít. f DSGVO. A weboldalon megjelenő weboldalak érdeklődése a műszaki oldalról és a weboldalra vonatkozó előnyökről - a szerver-naplófájlok törlése.

érintkezés

Ha elküldi nekünk keresztül az űrlapot az információra a kérdõívet, beleértve az Ön által megadott ahol a kapcsolattartó adatait tárolja a kérelem feldolgozására és abban az esetben fel további kérdéseket velünk. Ezek az adatok nem kerülnek átadásra az Ön hozzájárulása nélkül tovább.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeljük, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) vagy az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) ha ezt kérdezték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Ön által a kapcsolattartó űrlapon bevitt adatok mindaddig maradnak velünk, amíg nem kérik tőlünk, hogy törölje, visszavonja a tároláshoz való hozzájárulását, vagy az adat tárolás célját kihagyja (pl. A kérés befejezése után). A kötelező jogszabályi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - változatlanok maradnak.

Érdeklődés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha kapcsolatba lép velünk e-mailben, telefonon vagy faxon, kérését, az összes ebből eredő személyes adatot (név, kérés) beleértve, tároljuk és feldolgozzuk kérésének feldolgozása céljából. Az Ön hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg ezeket az információkat.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeljük, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) vagy az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) ha ezt kérdezték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A vonalkód megőrzése és az adatok megtekintéséhez szükséges adatok megadása, a továbbiakban nem érhető el, ha az Adatmegőrzési Szervezet a Zweck for the Datenspeicherung entfällt (a továbbiakban: B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens) címet viseli. Zwingende gesetzliche Bestimmungen - insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen - bleiben unberührt.

5. Közösségi média

Adatfeldolgozás közösségi hálózatokon

Nyilvánosan elérhető profilokat tartunk fenn a közösségi hálózatokon. Az általunk használt közösségi hálózatok részletesen alább találhatók.

Az olyan közösségi hálózatok, mint a Facebook, Twitter stb., általában átfogóan tudják elemezni az Ön felhasználói viselkedését, amikor felkeresi a webhelyüket vagy egy integrált közösségi médiatartalommal (pl. Like gombokkal vagy reklámszalagokkal) rendelkező webhelyet. Közösségi média jelenlétünk felkeresése számos adatvédelemmel kapcsolatos adatkezelési műveletet indít el. Részletesen:

Ha be van jelentkezve közösségi média fiókjába, és meglátogatja közösségi média jelenlétünket, a közösségi portál üzemeltetője hozzárendelheti ezt a látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Bizonyos körülmények között azonban az Ön személyes adatai akkor is rögzíthetők, ha Ön nincs bejelentkezve, vagy nincs fiókja az adott közösségi portálon. Ebben az esetben ezeket az adatokat például a végkészülékén tárolt cookie-k vagy az Ön IP-címének rögzítése révén gyűjtjük össze.

Az így gyűjtött adatok segítségével a közösségi portálok üzemeltetői felhasználói profilokat hozhatnak létre, amelyekben az Ön preferenciáit, érdeklődését tárolja. Ily módon érdeklődésen alapuló hirdetések jeleníthetők meg Önnek az adott közösségi média jelenlétén belül és kívül egyaránt. Ha rendelkezik fiókkal az adott közösségi hálózaton, az érdeklődésen alapuló hirdetések minden olyan eszközön megjelenhetnek, amelyen bejelentkezett vagy bejelentkezett.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudjuk nyomon követni az összes feldolgozási műveletet a közösségi portálokon. A közösségi portálok üzemeltetői ezért szolgáltatótól függően további feldolgozási műveleteket hajthatnak végre. Részletek az adott közösségi portálok felhasználási feltételeiben és adatvédelmi szabályzatában találhatók.

Jogalap

Közösségi megjelenéseinknek biztosítaniuk kell a lehető legszélesebb körű internetes jelenlétet. Ez jogos érdek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében. A közösségi hálózatok által kezdeményezett elemzési folyamatok különböző jogalapokon alapulhatnak, amelyeket a közösségi hálózatok üzemeltetőinek kell meghatározniuk (pl. a DSGVO 6. cikk (1) bekezdése szerinti hozzájárulás).

Ellenőrző és jogérvényesítés

Ha meglátogatja valamelyik közösségi média jelenlétünket (pl. Facebook), a közösségi média platform üzemeltetőjével közösen felelősek vagyunk a látogatás során elindított adatkezelési műveletekért. Elvileg gyakorolhatja jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása, adattovábbítás, panaszok) minket is az adott közösségi portál üzemeltetője (pl. vs. Facebook).

Felhívjuk figyelmét, hogy a közösségi portálok üzemeltetőivel való közös felelősség ellenére nincs teljes befolyásunk a közösségi portálok adatkezelési műveleteire. Lehetőségeink nagyrészt az adott szolgáltató vállalati politikáján alapulnak.

tárolási idő

Az általunk közvetlenül a közösségi média jelenléten keresztül gyűjtött adatok törlésre kerülnek rendszereinkből, amint Ön törlést kér, visszavonja a tároláshoz való hozzájárulását, vagy az adattárolás célja megszűnik. A mentett cookie-k mindaddig a végeszközön maradnak, amíg Ön nem törli őket. A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

Nincs befolyásunk az Ön adatainak tárolási idejére, amelyeket a közösségi hálózatok üzemeltetői saját céljaikra tárolnak. A részletekért forduljon közvetlenül a közösségi hálózatok üzemeltetőihez (pl. adatvédelmi nyilatkozatukban, lásd alább).

A közösségi hálózatok részletesen

Facebook

Van profilunk a Facebookon. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország (a továbbiakban: Meta). A Meta szerint az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

Sie können Ihre Werbeeinstellungen selbstständig in Ihrem Nutzer-Account anpassen. Klicken Sie hierzu auf folgenden Link and loggen Sie sich ein: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Részletek a Facebook adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

A Twitter rövid üzenetküldő szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írország.

A Twitter adatvédelmi beállításait önállóan módosíthatja felhasználói fiókjában. Ehhez kattintson az alábbi linkre és jelentkezzen be: https://twitter.com/personalization.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

A részletek a Twitter adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://twitter.com/de/privacy.

Instagram

Van egy profilunk az Instagramon. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletek az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://help.instagram.com/519522125107875.

XING

Van egy profilunk a XING-en. A szolgáltató a New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletek a XING adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Van egy profilunk a LinkedIn-en. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország. A LinkedIn hirdetési cookie-kat használ. Ha szeretné letiltani a LinkedIn hirdetési sütiket, használja az alábbi linket: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa és https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletek a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Youtube

Van profilunk a YouTube-on. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. A személyes adataid kezelésével kapcsolatos részletek a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Elemző eszközök és reklám

Google Címkekezelő

A Google Címkekezelőt használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Címkekezelő egy olyan eszköz, amellyel nyomkövető vagy statisztikai eszközöket és egyéb technológiákat integrálhatunk webhelyünkbe. Maga a Google Címkekezelő nem hoz létre felhasználói profilokat, nem ment el cookie-kat és nem végez független elemzéseket. Csak a rajta keresztül integrált eszközök adminisztrálására és megjelenítésére szolgál. A Google Címkekezelő azonban rögzíti az Ön IP-címét, amelyet a Google egyesült államokbeli anyavállalatának is továbbíthat.

A Google Címkekezelőt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján használják. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldalán található különféle eszközök gyors és egyszerű integrálásához és kezeléséhez. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a 25. § B. bekezdése szerinti eszköz ujjlenyomat) alapján történik a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Google Analytics.

Ez a weboldal a Google Analytics webanalitikai szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), a Gordon House, a Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a webhely üzemeltetőjének, hogy elemezze a webhely látogatóinak viselkedését. A weboldal üzemeltetője különféle használati adatokat kap, mint pl B. Oldalmegtekintések, tartózkodási idő, használt operációs rendszerek és a felhasználó származása. Ezeket az adatokat egy felhasználói azonosítóban összesítjük, és hozzárendeljük a webhely látogatójának megfelelő végkészülékéhez.

Ezenkívül a Google Analytics segítségével rögzíthetjük többek között az egér- és görgetési mozgásokat és kattintásokat. Ezenkívül a Google Analytics különféle modellezési megközelítéseket használ a rögzített adatkészletek kiegészítésére, és gépi tanulási technológiákat használ az adatok elemzéséhez.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (például cookie-k vagy eszköz ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat rendszerint a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják és ott tárolják.

Ezt az elemző eszközt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján használjuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés elemzéséhez, mind a weboldala, mind a hirdetései optimalizálása érdekében. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének a) bekezdése és a 25. § B. bekezdése szerinti eszköz ujjlenyomat) alapján történik a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

böngésző plugin

Megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza az Ön adatait, ha letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google Analytics felhasználói adataival kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a Google adatvédelmi irányelveire: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google konverziókövetés

Ez a webhely a Google konverziókövetést használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Konverziókövetés segítségével mi és a Google felismerhetjük, hogy a felhasználó végrehajtott-e bizonyos műveleteket. Például kiértékelhetjük, hogy weboldalunk mely gombjaira milyen gyakran kattintottak, és mely termékeket tekintették meg vagy vásárolták meg különösen gyakran. Ezt az információt konverziós statisztikák készítésére használják. Megtudjuk, hogy hány felhasználó kattintott a hirdetéseinkre, és milyen lépéseket tettek. Nem kapunk olyan információt, amely alapján a felhasználót személyesen azonosítani tudnánk. A Google maga is cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat használ az azonosításhoz.

Ezt a szolgáltatást az Ön hozzájárulása alapján használjuk a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének és a TTDSG 25. szakaszának (1) bekezdésének megfelelően. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google konverziókövetéséről további információt a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. Hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon felkínált hírlevelet, szükségünk van egy e-mail címre, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizhetjük, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és hozzájárul-e a hírlevél. További adatokat nem, vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk, harmadik félnek nem adjuk ki.

A hírlevél regisztrációs űrlapjába beírt adatok feldolgozása kizárólag az Ön beleegyezése alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). Bármikor visszavonhatja beleegyezését az adatok tárolásához, az e-mail címhez és azok felhasználásához a hírlevél küldéséhez, például a hírlevél "Leiratkozás" linkjén keresztül. A már végrehajtott adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

A von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters oder nach Zweckfortfall aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Wir behalten uns vor, E-Mail-Adressen aus unserem Newsletterverteiler nach eigenem Ermessen im Rahmen unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs 1 lit. f DSGVO zu löschen oder zu sperren.

Az általunk más célból tárolt adatok változatlanok maradnak.

A hírlevél terjesztési listáról való eltávolítása után az Ön e-mail címét mi vagy a hírlevél szolgáltató egy tiltólistán tárolhatja, ha ez a jövőbeni levelek elkerülése érdekében szükséges. A feketelistán szereplő adatokat kizárólag erre a célra használjuk fel, más adatokkal nem vonjuk össze. Ez mind az Ön érdekét, mind a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor betartsuk a törvényi előírásokat (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében. A feketelistán lévő tárolás időben nincs korlátozva. Kifogásolhatja a tárolást, ha az Ön érdeke meghaladja jogos érdekeinket.

Brevo

Ez a webhely a Brevo-t használja hírlevelek küldésére. A szolgáltató Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Németország.

A Brevo egy olyan szolgáltatás, amely többek között a hírlevélküldés rendszerezésére, elemzésére is használható. A hírlevélre való feliratkozás céljából megadott adatokat a Sendinblue németországi szerverein tároljuk.

Brevo adatelemzése

A Brevo segítségével elemezhetjük hírlevél kampányainkat. Így tudunk pl. Megtekintheti például, hogy megnyitott-e egy hírlevél üzenet, és ha vannak, mely linkekre kattintottak. Így többek között megállapíthatjuk, hogy mely linkekre kattintottak különösen gyakran.

Azt is láthatjuk, hogy bizonyos korábban meghatározott műveletek megtörténtek-e megnyitás/kattintás után (konverziós arány). Tudunk pl. B. ismerje fel, hogy a hírlevélre kattintás után vásárolt-e.

A Brevo azt is lehetővé teszi, hogy a hírlevelek címzettjeit különböző kategóriák alapján felosztjuk („klaszter”). A hírlevél címzettjei lehetnek pl. B. életkor, nem vagy lakóhely szerint osztani. Így a hírlevelek jobban igazíthatók az adott célcsoportokhoz.

Ha nem szeretné, hogy a Brevo elemezze, le kell iratkoznia a hírlevélről. Ebből a célból minden hírlevélben megfelelő linket biztosítunk.

A Sendinblue funkcióiról részletes információ az alábbi linken található https://www.brevo.com/de/newsletter-software/.

Jogalap

Az adatfeldolgozás az ön beleegyezésén alapul (6 cikk, 1 fejezet, egy DSGVO). A beleegyezést bármikor visszavonhatja. A már lezárult adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

tárolási idő

A hírlevélre való feliratkozás céljából részünkre megadott adatokat mi vagy a hírlevél szolgáltató a hírlevélről való leiratkozásig tároljuk, a hírlevélről való leiratkozást követően pedig törlésre kerülnek a hírlevél terjesztési listáról. Az általunk más célból tárolt adatok változatlanok maradnak.

Miután leiratkozott a hírlevél terjesztési listáról, e-mail címét feketelistán tárolhatjuk mi vagy a hírlevél szolgáltató, ha ez a jövőbeni levelek elkerülése érdekében szükséges. A feketelistán szereplő adatokat kizárólag erre a célra használjuk fel, más adatokkal nem vonjuk össze. Ez mind az Ön érdekét, mind a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor betartsuk a törvényi előírásokat (jogos érdek a GDPR 6. cikkelyének 1. bekezdésének f) pontja értelmében. A feketelistán szereplő tárolás időben nincs korlátozva. Tudod a
Tiltakozik a tárolás ellen, ha az Ön érdekei meghaladják jogos érdekeinket.

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Sendinblue: https://www.brevo.com/de/datenschutz-uebersicht/.

megbízások feldolgozása

A fent említett szolgáltatás igénybevételére rendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által megkövetelt szerződés, amely biztosítja, hogy weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak utasításainknak megfelelően és a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük.

8. Eszközök

Youtube

Ez a webhely a YouTube webhelyről származó videókat tartalmaz. A webhely üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Ha meglátogatja valamelyik olyan webhelyünket, amelyre a YouTube be van építve, a kapcsolat létrejön a YouTube szerverekkel. A YouTube szerver tájékoztatást kap, hogy melyik oldalunkat látogatta meg.

Ezenkívül a YouTube különféle cookie-kat tárolhat az Ön végeszközén, vagy hasonló technológiákat használhat a felismeréshez (pl. eszköz ujjlenyomat). Ily módon a YouTube információkat kaphat a webhely látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videóstatisztikák gyűjtésére, a felhasználóbarátság javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használjuk.

Ha be vagy jelentkezve YouTube-fiókodba, engedélyezed a YouTube számára, hogy szörfözési viselkedésedet közvetlenül a személyes profilodhoz rendelje. Ezt megelőzheti, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube-ot online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használjuk. Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeket képvisel. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. cikk (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó eszközén (pl. az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Ez az oldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Maps funkcióinak használatához el kell mentenie IP-címét. Ezeket az információkat általában a Google továbbítja és tárolja az Egyesült Államokban található szervereken. Az oldal szolgáltatójának nincs befolyása erre az adattovábbításra. Ha a Google Térkép aktiválva van, a Google használhatja a Google Web Fonts szolgáltatást a betűtípusok egységes megjelenítésére. Amikor meghívja a Google Térképet, a böngészője betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy helyesen jelenítse meg a szövegeket és a betűtípusokat.

A Google Maps szolgáltatást az online ajánlataink vonzó bemutatása és az általunk a weboldalon feltüntetett helyek könnyebb megtalálása érdekében használjuk. Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeket képvisel. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. cikk (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó eszközén (pl. az eszköz ujjlenyomatát) a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési feltételein alapul. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ és https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért olvassa el a Google adatvédelmi irányelveit: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a „Google reCAPTCHA” -t (a továbbiakban: reCAPTCHA) használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA célja annak ellenőrzése, hogy az adatbevitelt ezen a weboldalon (például kapcsolatfelvételi űrlapon) ember vagy automatizált program végzi-e. Ennek érdekében a reCAPTCHA különféle jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan elindul, amint a webhely látogatója belép a webhelyre. Az elemzéshez a reCAPTCHA különféle információkat értékel (pl. IP-cím, mennyi időt tölt a weboldal látogatója a webhelyen, vagy a felhasználó egérmozdulatait). Az elemzés során gyűjtött adatokat a Google továbbítja.

Az reCAPTCHA elemzések teljesen háttérben vannak. A webhely látogatói nem tanácsosak elemzésre.

Az adatok tárolása és elemzése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy webes kínálatát megvédje a visszaélésszerű automatizált kémkedéstől és a SPAM-től. Ha ehhez megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének a) bekezdése és a 25. § B. bekezdése szerinti eszköz ujjlenyomat) alapján történik a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi irányelveit és a Google használati feltételeit az alábbi linkek alatt: https://policies.google.com/privacy?hl=de és https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. Saját szolgáltatások

A jelentkezők adatainak kezelése

Lehetőséget kínálunk, hogy jelentkezzen nálunk (például e-mailben, postai úton vagy az online jelentkezési űrlapon). A következőkben tájékoztatjuk Önt a jelentkezési folyamat részeként gyűjtött személyes adatainak köréről, céljáról és felhasználásáról. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatainak gyűjtése, feldolgozása és felhasználása a vonatkozó adatvédelmi törvénynek és minden egyéb jogszabályi előírásnak megfelelően történik, és adatait a lehető legnagyobb titoktartás mellett kezeljük.

Az adatgyűjtés hatóköre és célja

Ha jelentkezését küldi el, a kapcsolódó személyes adatait (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, pályázati dokumentumok, állásinterjúk feljegyzései stb.) kezeljük, amennyiben ez a munkaviszony létesítéséről szóló döntés meghozatalához szükséges. Ennek jogalapja a német jog szerinti BDSG 26. § (munkaviszony indítása), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (általános szerződéskezdeményezés) és – ha Ön hozzájárult – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a. . A hozzájárulás bármikor visszavonható. Cégünkön belül az Ön személyes adatait csak olyan személyeknek adjuk át, akik részt vesznek a jelentkezésének feldolgozásában.

Sikeres jelentkezés esetén az Ön által benyújtott adatokat a BDSG 26. szakasza és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a munkaviszony gyakorlása céljából adatfeldolgozó rendszereinkben tároljuk.

az adatok megőrzési ideje

Ha nem tudunk állásajánlatot tenni, Ön elutasítja az állásajánlatot vagy visszavonja jelentkezését, fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink alapján tároljuk az Ön által továbbított adatokat (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) bek. ) a jelentkezési folyamat végétől (a jelentkezés elutasításától vagy visszavonásától) számított 6 hónapig nálunk tartandó. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek, a fizikai jelentkezési dokumentumok pedig megsemmisülnek. A tárolás különösen bizonyítékként szolgál jogi vita esetén. Ha nyilvánvaló, hogy a 6 hónapos időszak lejártát követően az adatokra szükség lesz (pl. egy küszöbön álló vagy függőben lévő jogi vita miatt), akkor azokat csak akkor töröljük, ha a további tárolás célja már nem áll fenn.

Hosszabb tárolásra is sor kerülhet, ha Ön ehhez hozzájárult (a DSGVO 6. cikkelyének 1. bekezdése), vagy ha a törlést törvényes tárolási kötelezettségek akadályozzák.